Sprengning, spunting, peling og massekomprimering kan forårsake kraftige vibrasjoner og rystelser som kan skade boliger, næringsbygg og infrastruktur i nærområdet.

Vibrasjonsovervåkning gir viktig informasjon som kan brukes til å forhindre skade og vil være til hjelp ved vurdering av vibrasjonsreduserende tiltak. Ved forsiktig sprengning er måling av vibrasjoner et viktig hjelpemiddel for å justere sprengningsopplegget.

Nitro Consult (tidl. Dyno Consult) er et frittstående konsulentselskap som inngår i det australskeide Orica-konsernet. Våre konsulenter har lang erfaring med vibrasjons-, støy- og øvrig miljøovervåkning.