3D-scanning av stuff og logging av borhull

«Ved pallsprengning er det særlig viktig at første hullrad er nøyaktig utført med hensyn til avstand til pallfront, parallellitet, dybde og kartlegging av svakhetssoner. Det anbefales derfor at virksomheten har rutiner om at første rast blir målt opp og at stuff blir scannet […]»

DSB, Veileder til eksplosivforskriften kap. 10.

Gjennom samarbeidet med Nitro Consult AS tilbyr Orica Norway AS sine kunder bistand ifm. scanning av stuff og innmåling av frontrast (avviksmåling).

Orica/Nitro Consult stiller med personell og utstyr for å utføre avviksmåling av frontrast som spesifiseres av kunden. Stuff som frontrast er boret mot scannes optisk. Innmåling av 2. rast utføres primært ikke, men kan forhåndsbestilles som en ekstra tjeneste.

Etter utført innmåling/scanning utarbeides en rapport som gir et øyeblikksbilde av forholdene på det tidspunktet avviksmålingen ble utført. Rapporten er veiledende og fritar ikke skytebasen for sitt ansvar.