Sprengningsteknisk rådgivning

Nitro Consult AS tilbyr med sin brede erfaring planlegging og oppfølging av kontrollerte sprengninger, måling av rystelser og vurdering av skaderisiko. Tjenestene tilbys som en hel pakke eller som deltjenester:

 • Risikoanalyse for valg av sprengningsmetode, ansvarsforhold og teknisk hjelp ved vurdering av skadesammenheng.

 • Besiktigelse av sprengningssted, omgivelser samt kartlegging av tidligere oppståtte skader.

 • Utarbeidelse av sprengningsplaner med boreplan, ladningsmengde, tenningssystem, valg av utslagsretning og forslag til dekning.

 • Oppfølging av sprengningsarbeider med justering av ladningsmengden basert på målinger av vibrasjoner og sprengningsresultater.

Det er viktig for et godt spreningsresultat at alle trinn i prosessen følges opp. Nitro Consult AS har erfarne ingeniører som kan gå inn i denne kontrollfunksjonen. Samme person følger hele prosessen fra boring via lading, kobling til sprengning. Han vurdere sprengningsresultatet opp mot målte vibrasjoner for å sikre en best mulig økonomi i arbeidet. Samtidig får man en prosedyre som sikrer at data fra vibrasjonsinstrumenter rapporteres og lagres på en forsvarlig måte.

Vi bistår ved :

 • Tunnelsprengning/utsprengning av fjellrom

 • Nedsprengning av bygningskonstruksjoner/demolering

 • Sprengninger offshore

 • Kontrollert/forsiktig sprengning

 • Undervannssprengning

 • Tunnelutslag under vann

 • Salve- og sprengningsplaner

 • Driftsplaner for pukkverk