Hvorfor overvåke støy?

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange. Støyskadet hørsel er den hyppigst meldte form for yrkesskade i Norge.

Støy må overvåkes på steder som byggeplasser og steinbrudd. Nitro Consult AS har lang erfaring med måling av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Til målingene benytter vi digitalt måleutstyr som kontinuerlig registrere lydtrykk og sender inn data til vår nettportal, www.ncvib.com (NCVIB). Målesystemet midler lydnivået over en angitt periode (f.eks. 5 minutter), og for hver periode kan det leses av ekvivalent støy og maksimal støy.