Nitro Consult

Nitro Consult AS er et frittstående konsulentselskap som er 100 % eid av Orica Norway AS og inngår i Orica Mining Services-konsernet med hovedsete i Australia. Nitro Consult AS har hovedkontor i Lier og har per i dag 8 ansatte.

Firmaet ble grunnlagt i 1972 som Dyno Consult. Hovedaktiviteten til firmaet er i dag salg, utleie og drift av støy- og vibrasjonsmålere. I tillegg leveres tjenester innen måling av borhullsavvik, sprengningsteknisk rådgivning, andre konsulenttjenester knyttet til støy- og vibrasjonsmålinger, samt noe kursvirksomhet. Firmaet samarbeider tett med sitt søsterselskap Nitro Consult AB, både med hensyn til kapasitet og kompetanse.