Hvorfor overvåke vibrasjoner

Arbeid som sprengning, spunting, peling og massekomprimering kan forårsake kraftige vibrasjoner og rystelser som kan skade boliger, næringsbygg og infrastruktur i nærområdet. Vibrasjonsovervåkning gir viktig informasjon som kan brukes til å forhindre skade og vil være til hjelp ved vurdering av vibrasjonsreduserende tiltak. Ved forsiktig sprengning er måling av vibrasjoner et viktig hjelpemiddel for å justere sprengningsopplegget.

Våre løsninger

Våre digitale måleinstrumenter tilfredsstiller kravene i gjeldende standard og overvåker vibrasjoner kontinuerlig. Sensorene logger data til vår web-løsning (www.ncvib.com) og systemet sender SMS-varsel direkte til de brukerne som har behov for dette, dersom vibrasjonene som registreres overskrider et angitt terskelnivå. 

Vi kan tilby en komplett tjeneste med montering/demontering, drift og overvåking av måleinstrumentene i hele prosjektperioden. Våre kompetente rådgivere kan også bistå med å angi grenseverdier for tillatte rystelsesnivåer iht. gjeldende standard.

Vår erfaring sier at det kan bli nødvendig med andre typer målinger under prosjektets gang. Det være seg støymålinger, luftsjokk eller andre målinger over kortere tid. Våre loggere som sender data til NCVIB vil også kunne tilkobles annet utstyr, samtidig som den måler vibrasjoner fra sprengning/peling/spunting/vegtrafikk.